Në një testim prej 90 ditësh, seti për rritjen e mjekrrës ka dhëne rezultate të mahnitshme:
98%

Aktivizim i qimeve të reja në fytyrë

80%

Rritje më të shpejtë dhe shpeshtë

30%

Përmirësim i trashësisë së qimeve

© 2021 - 2024 MJEKRRA SHPK. All rights reserved.